O nás


Rybárske združenie "ZÁDVOR" vniklo v roku 2014 ako dobrovoľné združenie občanov obce Ludanice.
Predmetom a účelom je rozvíjanie rybárstva a rybolovu, starostlivosť a zušľachťovanie rybníka a rybného fondu, osveta a výchova pre mladých a deti. Združenie vykonáva svoju činnosť na rybníku "Zadvorie" ktorý poskytuje vodnú plochu je vo výmere cca 1ha. V predošlom období bolo vykonané vyčistenie a vybágrovanie dna rybníka. Taktiež boli dokončené svahovacie práce. Momentálne je nádrž zarybnená násadou a prebieha aklimatizácia rýb. Rybník je lokalizovaný vo východnej časti katastrálneho územia obce Ludanice smerom k rieke Nitre. Momentálne v združení pôsobí 16 členov.